E-Port Home: Jarné ponuky Zistite viac

Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane osobných údajov a týmito zásadami ochrany osobných údajov. Vo všeobecnosti je možné používať naše webové stránky bez poskytnutia osobných údajov. Ak sa na našich webových stránkach zhromažďujú osobné údaje (napr. meno, adresa alebo e-mailová adresa), vždy sa tak deje v rámci možností na dobrovoľnej báze. Tieto údaje nebudú bez vášho výslovného súhlasu poskytnuté tretím stranám. Radi by sme upozornili, že prenos údajov cez internet (napr. pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže byť vystavený bezpečnostným zraniteľnostiam. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

A) Úradník pre ochranu osobných údajov spoločnosti
secom IT GmbH
v zastúpení: Dennis Möllenbruck
Nienburger Straße 9d
27232 Sulingen

Telefonický kontakt: +49 4271 9473 800
e-mail: Datenschutz@secom-it.de

B) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
V súlade s článkom 77 GDPR máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že vaše osobné údaje sa spracúvajú nezákonne. Kontaktné údaje dozorného orgánu na ochranu osobných údajov, ktorý je zodpovedný za našu spoločnosť, nájdete v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

C) Cookies
Niektoré internetové stránky používajú tzv. cookies. Cookies nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú vírusy. Súbory cookie sa používajú na to, aby boli naše webové stránky užívateľsky prívetivejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a ukladá ich váš prehliadač. Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú tzv. súbory cookie relácie. Po skončení vašej návštevy sa automaticky vymažú. Ostatné súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým ich neodstránite. Tieto súbory cookie nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie a povolili súbory cookie len v jednotlivých prípadoch, vylúčili prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické vymazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Ak sú súbory cookie deaktivované, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.

D) Kontaktný formulár
Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, vaše údaje z formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré ste v ňom uviedli, uložíme na účely spracovania otázky a v prípade ďalších otázok. Bez vášho súhlasu tieto údaje neposkytneme ďalej.

E) Informácie, vymazanie, blokovanie
Máte právo na bezplatné informácie o svojich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracovania údajov, ako aj právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov kedykoľvek. V prípade ďalších otázok týkajúcich sa osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v právnom oznámení.

F) Šifrovanie SSL
Táto stránka používa šifrovanie SSL z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú napríklad otázky, ktoré nám posielate ako prevádzkovateľovi stránky. Šifrované spojenie spoznáte podľa toho, že adresný riadok prehliadača sa zmení z "http://" na "https://" a podľa symbolu zámku v riadku prehliadača. Ak je aktivované šifrovanie SSL, údaje, ktoré nám posielate, nemôžu čítať tretie strany.

G) Autorské práva
Obsah a diela vytvorené prevádzkovateľmi stránok na týchto stránkach podliehajú nemeckému autorskému právu. Rozmnožovanie, spracovanie, šírenie a akýkoľvek druh využitia nad rámec autorského zákona si vyžaduje písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Sťahovanie a kopírovanie týchto stránok je povolené len na súkromné, nekomerčné použitie. Pokiaľ obsah na tejto stránke nevytvoril prevádzkovateľ, rešpektujú sa autorské práva tretích strán. Najmä obsah tretích strán je takto označený. Ak sa napriek tomu dozviete o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Ak sa o porušení dozvieme, takýto obsah okamžite odstránime.

H) Google Analytics
Ak ste udelili súhlas, na tejto webovej lokalite sa používa služba Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google LLC. Zodpovedným poskytovateľom služieb v EÚ je spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko ("Google").

Rozsah spracovania
Služba Google Analytics používa súbory cookie, ktoré nám umožňujú analyzovať vaše používanie našej webovej stránky. Informácie zozbierané pomocou súborov cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú.

Anonymizácia IP
Používame funkciu "anonymiseIP" (tzv. maskovanie IP): Vďaka aktivácii anonymizácie IP na tejto webovej stránke bude vaša IP adresa skrátená spoločnosťou Google v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch bude celá IP adresa odoslaná na server spoločnosti Google v USA a tam skrátená. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nebude spájať s inými údajmi spoločnosti Google. Počas vašej návštevy webovej lokality sa zhromažďujú nasledujúce údaje:

  • vyvolané stránky, vaša "cesta kliknutia".
  • Dosahovanie "cieľov webovej stránky" (konverzie, napr. registrácie do newslettera, stiahnutia, nákupy)
  • správanie používateľov (napr. kliknutia, čas strávený na stránke, miera odmietnutia)
  • Vaša približná poloha (región)
  • Vaša IP adresa (v skrátenej podobe)
  • technické informácie o vašom prehliadači a koncových zariadeniach, ktoré používate (napr. nastavenie jazyka, rozlíšenie obrazovky).
  • Váš poskytovateľ internetu
  • URL odkazu (cez ktorú webovú stránku/reklamné médium ste sa dostali na túto webovú stránku).

Účely spracovania
V mene prevádzkovateľa tejto webovej lokality bude spoločnosť Google používať tieto informácie na analýzu toho, ako používate túto webovú lokalitu. Správanie používateľov sa anonymne ukladá do správ. Správy poskytované službou Google Analytics používame na zlepšenie použiteľnosti a poskytovanie správneho obsahu.

Prijímač
Príjemcom údajov je spoločnosť "Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko" ako spracovateľ. So spoločnosťou Google sme na tento účel uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok. Prístup k údajom uloženým spoločnosťou Google má spoločnosť Google LLC so sídlom v Kalifornii, USA, a v prípade potreby aj orgány USA.

Transfer do tretích krajín
Prenos údajov do USA nemožno vylúčiť.

Trvanie skladovania
Nami odoslané údaje spojené so súbormi cookie sa automaticky vymažú po 14 mesiacoch. Údaje, ktoré dosiahli koniec obdobia uchovávania, sa automaticky vymažú raz za mesiac.

Spoločnosti Google môžete tiež zabrániť v zhromažďovaní údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a v spracovaní týchto údajov spoločnosťou Google kliknutím na toto prepojenie
a. nedáte súhlas s nastavením súboru cookie alebo
b. doplnok prehliadača na deaktiváciu služby Google Analytics tu stiahnuť a nainštalovať.

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť aj príslušným nastavením softvéru prehliadača. Ak však svoj prehliadač nakonfigurujete tak, aby odmietal všetky súbory cookie, môže to obmedziť funkčnosť tejto a iných webových stránok.

Právny základ a možnosť zrušenia pre toto spracovanie údajov je váš súhlas, Čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti, a to tak, že v nástroji na udeľovanie súhlasu získate prístup k nastaveniam súborov cookie a zmeníte tam svoj výber.

späť na začiatok