Pozemné systémy pre fotovoltaický systém s výkonom 18 MWp v Nemecku

Systém montáže fotovoltaických panelov Sigma II

Fotovoltaický systém s výkonom 18 MWp
v Nemecku

Solárne parky a veľké projekty

Pozemné systémy pre fotovoltaický systém s výkonom 18 MWp v Nemecku

07.04.2021

Spoločnosť Mounting Systems dodala dvojstĺpový montážny systém pre fotovoltaický systém vo východnom Nemecku, približne 60 kilometrov od hlavného mesta Berlín.

Priamo na stavenisko bolo nákladnými autami dodaných celkovo približne 541 ton montážneho materiálu. Dodávky sa uskutočňovali postupne, aby sa zabezpečil plynulý a organizovaný proces výstavby na stavenisku.

Ako základová metóda pre projekt boli zvolené zatĺkané pilóty, ktoré boli zatĺkané do hĺbky 1,50 metra. Systém Sigma II bol prispôsobený na sklon modulov 17° a pomocou modulových svoriek bolo nainštalovaných 40 320 fotovoltických modulov. FV systém má elektrický výkon 18 MWp.

Montážne systémy - viac ako systém. Je to značka.

Fotovoltaický systém
späť na začiatok